Hlađenje

Šta je optimalna temperatura?

Savet lekara je da ne treba (kod hlađenja) preterivati. Preporuka je da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bude veća od 10 stepeni, da organizam ne doživi šok. Kod zagrevanja je najoptimalnije podesiti klima uređaj na 18 stepeni kada nismo u prostoriji, pa pojačati na 24 – 25 °C kada se vratimo u prostoriju.

Šta je COP Šta je BTU?

Coefficient of Performance – koeficijent snage, faktor hlađenja se izražava odnosom Q(W)/P(W), koeficijent uvećanja vrednosti energije i toplotne snage klima uređaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *