Osnovni servis klima uređaja

Mali ili osnovni servis klima uređaja se radi jednom godišnje, ponekada dva puta  ili više puta. Servis se najčešće  vrši u proleće ili u jesen. Trajenje servisa je uglavnom od 30 do 45 minuta. Najpre se skida poklopac maske unutrašnje jedinice i vade filteri a zatim se prvo operu a potom  dezinfikuju. Nakon toga Unutrašnja jedinica se ponovo sklapa.

Naš osnovni servis klima uređaja obuhvata:

Unutrasnja jedinica:

– Demontažu vratanaca i filtera,

–  Pranje filtera,

– Čišćenje isparivača,

Spoljna jedinica:

– Pregled spoljne jedince,

– Merenje tačke isparivača;

3 Replies to “Osnovni servis klima uređaja”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *