Osnovni servis klima uređaja

Mali ili osnovni servis klima uređaja se radi jednom godišnje, ponekada dva puta  ili više puta. Servis se najčešće  vrši u proleće ili u jesen. Trajenje servisa je uglavnom od 30 do 45 minuta i podrazumeva proveru pritiska i temperature u sistemu i u ciklusu hlađenja i u ciklusu grejanja. Ovo je vrlo važan deo servisa i veliki broj servisera koji ne uradi ovaj test na adekvatan način ostavlja mogućnost da kasnije dođe do većeg kvara. Najpre se skida poklopac maske unutrašnje jedinice i vade filteri a zatim se skida i maska tj. panel unutrašnje jedinice  koji  se prvo operu a potom  dezinfikuju. Zatim se čisti saće unutrašnje jedinice sa odmašćivačem i četkom mehanički jer se prljavština skuplja na površini saća. Sve to se ispira vodom čime se ujedno proverava protočnost odvoda kondezata unutrašnje jedinice. Zatim se saće dezinfikuje dezinfekcionim sredstvom. Nakon toga Unutrašnja jedinica se ponovo sklapa.

Naš osnovni servis klima uređaja obuhvata:

– Demontažu vratanaca i filtera,

– Čišćenje i dezinfekcija isparivača,

– Pregled spoljne jedince,

– Testiranje tačke isparivača;

3 Replies to “Osnovni servis klima uređaja”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *