Srednji servis klima uređaja

Naš servis klima uređaja vriši tri vrste servisa klima uređaja: Osnovni (Mali servis), Srednji servis klima uređaja i Veliki servis klima uređaja.

Srednji servis klima uređaja obuvhata:

– Demontažu vratanca, maske i filtera,

– Čišćenje i dezinfekcija isparivača,

– Pregled kondenzatora spoljne jedinice,

– Pregled spoljne jedinice,

– Testiranje tačke isparanja,

– Provera stanja nivoa freona.

Popravka klima uređaja

Bookmark and Share

Ostavi komentar