Srednji servis klima uređaja

Srednji servis klima uređaja obuvhata:

– Demontažu vratanca, maske i filtera,

– Čišćenje i dezinfekcija isparivača,

– Pregled kondenzatora spoljne jedinice,

– Pregled spoljne jedinice,

– Testiranje tačke isparanja,

– Provera stanja nivoa freona.