Često postavljana pitanja

i odgovori

Savet lekara je da ne treba (kod hlađenja) preterivati. Preporuka je da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne treba biti veća od 10 stepeni, kako organizam ne bi doživeo šok. Kod zagrevanja je najoptimalnije podesiti klima uređaj na 18 stepeni kada nismo u prostoriji, pa pojačati na 24 – 25 °C kada se vratimo u prostoriju.

Freone za klima uredaje možemo podeliti u dve kategorije. Sa jedne strane, imamo gas R22 koji je toksičan i direkno utiče na ozonski omotač. U drugoj kategoriji imamo tzv. ekološke gasove kao što su freon tipa R407c, ili R410a. Ekološki gasovi manje zagađuju atmosferu. Nikako ne pokušavajte sami da rukujete freonom, već se obratite stručnjaku.

British Thermal Unit (Britanska termalna jedinica) predstavlja jedinicu mere energije koju koriste klima uređaji i grejalice. Ako je veća vrednost BTU-ova, to je brže zagrevanje ili hlađenje sobe putem klima uređaja.

EER – Energy Efficijency Rating – štedljivi rad, parametar koji karakteriše rashladni uređaj za klimatizaciju (odnos snage uređaja za klimatizaciju prema preuzetoj ukupnoj snazi – potrošnji). Iz toga proizlazi da klima uređaj sa visokom vrednošcu EER radi sa velikom efikasnošcu, sa gledišta iskorišcenja dovedene energije, štedljiviji je.

Svaki klima uređaj ima najmanje jedan filter. Vazduh se prilikom prolaska kroz unutrašnju jedinicu filtrira (mehanički, antialergijski), osvežava se raznim filterima sa mirisima i reguliše se njegova relativna vlažnost. Postoje od običnih mehaničkih: – fungicidnih, elektrostatičkih, antialergijskih, aktivnih, ugljeničnih. Kvalitet filtera se meri u zadržavanju čestica, na osnovu veličine i količine čestica koje zaustavlja, količine vazduha u m³ koji prolazi kroz sam filter. Filter za prašinu uklanja prašinu i čestice iz vazduha kako bi osigurao konstantantan dovod čistog vazduha. Jednostavno se održava pranjem ili usisavanjem. Filter za precišcavanje vazduha sakuplja najmanje čestice prašine i grinje velicine 0,01 mik sprečava širenje bakterija i virusa. Poseduje dve strane sa vazdušnim elektrostatičnim filterom sa prednje strane i filterom sa aktivnim ugljenikomm sa zadnje strane. Filter za precišcavanje vazduha uvek je kombinovan sa normalnim filterom.

Pomoću tastera “Sleep mode”, automatski programirate klima – uređaj da se isključi, upravljate brzinom ventilatora i podešavate temperaturu radi prijatnijeg spavanja.

Ukoliko se klima uredaj ne servisira, filteri i isparivač ne čiste i ne održavaju, u unutrašnjoj jedinici klima uređaja se razmnožavaju bakterije, virusi, pa čak i plesan. Kada se nakupe, ispuštaju gasove koji zaista zaudaraju i jako su štetni po zdravlje. U tom slučaju potreban je veliki servis klima uređaja.

Servisiranje klima uređaja sadrži dva jako bitna faktora: Čistoca samog klima uređaja koja inicira uštedu energije i efikasniji rad čistiji vazduh u prostoriji i samim tim pozitivni efekti po zdravlje.

Jesu li opravdana upozorenja i strah od klima uređaja? Od pojave prvog klima uređaja, pa do danas, u medijima se govori i polemiše o uticaju klima uređaja na naše zdravlje. Ustanovljen je niz činjenica: Postoje registrovane bolesti vezane za bakterije koje se razmnožavaju u filterima i isparivačima kod klima uređaja koji se ne servisiraju. Bitno je pravilno podesiti zadatu temperaturu prostora koji se klimatizuje, ne izlagati se direktnom strujanju vazduha prilikom hlađenja. Uz pravilno korišcenje, klima uređaji su zapravo dobri za zdravlje. Održavanjem konstantne temperature i vlažnosti vazduha, klima uređaji mogu pomoći osobama sa srčanim tegobama i bolestima, kao i osobama koje imaju problema sa krvnim pritiskom. Ukoliko se klima uređaji redovno servisiraju i pravilno koriste, (samim tim) kvalitet vazduha je na odgovarajućem nivou, opasnosti – nema!

Da. Za zagrevanje se tokom noći preporučuje da podesite klima uređaj na 16 – 18 stepeni, a u toku dana po potrebi. Za rashlađivanje se klima u toku noći (preporuke lekara) može podesiti na minimum ako su temperature previsoke, jer dok spavamo naše se tlo hladi, pa ako je temperatura preniska možemo osetiti bolove u mišićima.

Definitivno. Ukoliko se klima uređaj ne koristi duže vreme, nakupe se prašina, virusi, bakterije, plesan… Zato je najbolje ocistiti klima uređaj pre pocetka sezone grejanja ili hlađenja.

Snaga uređaja za klimatizaciju je u tesnoj vezi sa jedinicom za kondenzaciju. Ona je neprekidno izložena kiselim kišama, slanom vazduhu, vetru, prašini i drugim korozivnim faktorima. Sinclar BLUE FIN spoljne jedinice su veoma otporne i imaju lep izgled.

Pod pojmom vakumiranje se podrazumeva izvlačenje vazduha iz sistema da bi se nakon toga pustio freon u sistem. Tako se mogu proveriti i svi spojevi cevi u sistemu pre puštanja freona. Ako bi se slučajno vazduh našao u sistemu, klima uređaj bi lošije radio, a ako se u vazduhu nađu čestice (vlage) može i da se ošteti. Znači ovaj proces je neophodan prilikom montaže klime. Vakumiranje se može vršiti običnim kompresorom ili specijalnim kompresorom za tu namenu. Kompresor se spaja crevom na za punjenje klime (na spoljnoj jedinici), ali je poželjno koristiti manometar preko kojeg se kontroliše pritisak u cevima. Za novije tipove freona poželjno je da pumpa bude dvostepena, jer su im molekuli manji od starijih tipova freona.

Daljinski upravljači služe za startovanje i zadavanje odgovarajucih funkcija rada klima. Na svakom daljinskom ima više funkcija, hlađenje, grejanje, isušenje vazduha. Najveći taster na daljinskom i druge boje služi za puštanje klime u režim rada, ono nosni oznaku ON/OFF , znači na jedno dugme se klima pali i gasi. Dugme MODE služi da podesimo željeni rad klime, da hladi, greje, automatski rad ili isušivanje. Kod nekih daljinskih upravljača hlađenje je znak pahuljice snega ,grejanje znak sunca, isušavanje vazduha znak kapi vode, automatski znak slova a. Kod najvećeg broja daljinskih funkcije su; HLAÐENJE-COOL , GREJANJE-HEAT, ISUŠIVANJE-DRY, AUTOMATSKI-AUTO. Dva identična tastera koja se razlikuju od drugih služe za podešavanje temperature, levi služi za smanjivanje, desni za povećanje temperature. Taster SWING služi da klima konstantno šeta krilce gore dole na unutrašnjoj jedinici ili ako želimo da zaustavimo u željeni položaj još jednom pritisnemo taster swing. FAN SPEED taster služi za podešavanje brzine ventilatora unutrašnje jedinice,postoji četri brzine LOW-spora brzina, MED-srednja brzina,HIGH-brza, AUTO-automatska brzina. TIMER ON I TIMER OFF sa kojim se može podešavati dase klima sama pali u odredeno vreme ili da se ugasi. TURBO taster služi da uređaj poveća jačinu hlađenja, taj rad nemože biti duži od 30.minuta, jer klima uređaj se automatski vrati na predašnji način rada nakon konstatnog rada. RESET najmanji taster na daljinskom koje klime poseduju taj taster. Pritiskom na taster RESET sve trenutne postavke se poništavaju i funkcije se vracaju na početne postavke.Koje klime nemaju taster ,,rest,, njih restartujemo vadenjem baterija iz daljinskog.

Ukoliko imate klimu koja nije predviđena za grejanje u zimskom period, a želite da se njom grejete, to nije nemoguce. Ugradnjom silikonskoh grejača na spoljnjoj jedinici Vaše klime, sprečava se zamrzavanje iste i to vam omogućava da svoju klimu uključite i njome se grejete do temperature od -15 stepeni C. Grejač se montira na saće kompresora i na dno tacne spoljnje jedinice. Spoji se sa termostatom i grejač se sam aktivira čim spoljnja temperatura padne ispod one koja je podešena na termostatu. Tako se sprečava zaledivanje spoljnje jedinice i Vaša klima dobija karaktersistike inverter klime, možete je koristiti za grejanje cele zime. Silikonski grejač je idealno pomoćno sredstvo i za inverter klime. Dešava se da se kondez tecnost inverter klime ledi u tacni spoljnje jedinice i u kondez crevu, pa taj led sprečava da startujete svoju klimu i ako njene tehničke karakteristike to omogućavaju. Ugradnjom silikonskog grejača u spoljnje jedinice i u kondez crevo, sprečava se ledenje kondez tecnosti i klima nesmetano radi preko cele zime.

Razlika izmedu standardnih klima i inverterskih klima je velika. 5% klima su inverterske. Razlika je u radu kompresora, temp. (inverterske klime mogu da rade do -20c spoljnje temperature), u potrošnji struje, kao i brzini dostizanja željenje temp. Rad kompresora kod inverter klima – u pocetku radi punim kapacitetom, a kako se približava željenoj temperaturi brzina kompresora se smanjuje. Kod standardnih klima kompresor radi punim kapacitetom sve dok je ukljucen. Potrošnja struje je najveca razlika između njih. Inverter klime troše struju od 300W-1KW sve u zavisnosti od temperature. U samom startu potrošnja struje inverterskih klima je oko 1KW, a kako se približava zadatoj temperaturi potrošnja opada, te kada dostigne temperaturu potrošnja je 300W. Standardne klime konstatno troše istu energiju u zavisnosti od klime do klime, a potrošnja se krece od 1 -1.2KW. Ušteda energije kod inverterskih klima je od 40-60% veća u odnosu na standardne. Inverter klime mogu da rade kada je spoljnja temperatura -20C, standardne mogu da rade do -5C.

Često se dešava da pokušamo da upalimo klimu na daljinskom, ona ne daje nikakav signal. Vaš prvi korak je provera ispravniosti daljinskog upravljača. Ako se na displeju daljinskog upravljača ne pojavljuje ništa, izvadite baterije stare i zamenite ih novim. Proverite da li klima dobija napajanje struje, isključite klimu iz napona, proverite glinericom ili nekim drugim uređajem tako što ce te ga ukljuciti gde je klima bila uključena. Ako je daljinski klime ispravan i klima dobija napajanje,podignite poklopac na unutrašnjoj jedinici klime i sa desne strane imate dugme, na koje možete da automatski startujete klimu samo sa pritiskom prsta na dugme. Ako klima počne sa radom, neispravan je senzor na elektronici unutrašnje jedinice.U tom slučaju kvar Vi sami ne možete otkloniti, već morate pozvati klima servis. Klima nece da radi i pritiskom na dugme, kvar na Vašoj klimi na elektronici, neispravnost trafoa, osigurača ili procesora. Popravku ne možete sami uraditi,već morate pozvati klima servis.