Popravke klima uređaja

Svaki klima uređaj u nekom trenutku mora da se popravi, naročito ako radi neprestano. Vršimo popravke elektronike na klimama, kako standardnim tako i inverter modelima.

Popravke klima uređaja obuhvataju

Punjenje klime gasom

Punjenje Klima uređaja vršimo isključivo visokokvalitetnim originalnim fluidima (freonima) od licenciranih proizvođača. 

Popravka step motora

Popravka step motora se odnosi na popravku bilo koje klime od bilo kog proizvadjača.

Zamena holendera

Zamena holdera klime se odnosi na zamenu bilo kog holdera ne zavisno  od  proizvadjača klime.

Zamena četvorotaktnog ventila

Zamena četvotaktnog ventila klima uređaja  nezavisno  od  proizvadjača klime.

Zamena startera kompresora

Zamena startera kompresora klima uređaja odnosi se na starter kompresora nezavisno od proizvođača klima uređaja.

Zamena kompresora

Zamena kompresora klima uređaja odnosi se na kompresor nezavisno od proizvođača klima uređaja

Zamena startera ventilatora

Zamena startera ventilatora radi se nezavisno od proizvođača klima uređaja.

Zamena ventila

Zamena ventila klima uređaja radi se nezavisno od projizvođača klima uređaja.

Najčešći problemi klima uređaja

Jedan od najčešćih kvarova. Pre svega treba proveriti na daljinskom zadate funkcije i temperaturu, jer klima neće da greje ako je zadata temperatura niža nego u prostoriji. Potrebno je zadati bar pet stepeni veću na daljinskom nego u prostoru, pod uslovom da ste na daljinskom namestili da greje(kod nekih daljinskih zadata funkcija za grejanje HEAT ili sunce). Za hlađenje na daljinskom namestiti COOL ili pahuljicu, a temperatura na daljinskom treba da bude bar pet stepeni niža nego u prostoriji da bi ustanovili da li je klima ispravna. U oba slučaja sačekati desetak minuta, jer je potrebno kompresoru malo vremena da zagreje ili ohladi gas. Ako se klima isto ponaša, proveriti da li se okreće brzo ventilator i da li se čuje kompresor na spoljašnjoj jedinici.

Proveriti da li unutrašnja klima dobija napajanje struje, zameniti baterije u daljinskom upravljaču. Često se dešava da na displeju daljinskog stoje zadate funkcije, baterije su loše i ne može da se uspostavi signal sa klimom.

Ukoliko da jedna funkcija radi a druga ne radi. Tri razloga koja mogu da dovedu do tog problema:

 • čertvorokraki ventil ne dobija struju
 • neispravnost četvorokrakog ventila
 • začepljenje u sistemu(smanjen protok gasa)

Ovaj problem se javlja u toku letnjih meseci. Razlozi su mnogobrojni. Izdvajamo neke od njih:

 • začepljeno odvodno kondez crevo
 • prljava kadica, gde se skuplja voda
 • nedostatak gasa u sistemu
 • odvodno kondez crevo nema konstatan pad

Posotjhi dosta razloga zašto neće da radi spoljašnja jedinica klima uređaja, neki od razloga mogu biti:

 • spoljnja jedinica klima uređaja ne dobija dovoljno struje,
 • neispravnost kondezatora u spoljašnjoj jedinici,
 • neispravna sonda na unutrašnjoj jedinici

Prilikom grejanja na klima uređaju dolazi do kondezacije na saću spoljnje jedinice što dovodi do stvaranja vode. Koja se skuplja u dnu kućišta spoljnje jedinice i kroz otvor izlazi. Na hlađenju na visokoj spoljašnjoj temperaturi na holenderima spoljašnje jedinice stvaraju se kapljice vode.

Glavni razlozi za stavaranje leda na klima uređaju:

 • nedostatak gasa u sistemu
 • prljava turbina ili filteri na unutrašnjoj jedinici
 • sužen protok gasa u sistemu
  krilce na unutrašnjoj jedinici nije dovoljnjo otvoreno
 • prljav isparivač na unutrašnjoj jedinici

Ukoliko se klima uredaj ne servisira, filteri i isparivač ne čiste i ne održavaju, u unutrašnjoj jedinici klima uređaja se razmnožavaju bakterije, virusi, pa čak i plesan. Kada se nakupe, ispuštaju gasove koji zaista zaudaraju i jako su štetni po zdravlje. U tom slučaju potreban je veliki servis klima uređaja.